tents4trees


https://www.dancovershop.com/se/tents4trees.aspx

Genom vårt trädplanteringskoncept, Tents4Trees, har vi planterat nästan 80 000 träd i Zambia, Myanmar och Madagaskar – och siffran stiger fortfarande. Vi planterar ett träd för varje köp, så det blir bara fler och fler. Vi har precis inlett ett nytt samarbete med Eden Reforestation Projects som är en ideell icke-statlig organisation som arbetar i 11 länder och planterar nästan en miljon träd per dag. De återställer de olika skogarna så att naturen kan börja läka igen. Detta görs i nära samarbete med lokalsamhällen som får nya möjligheter att bli självförsörjande ekonomiskt......

Read More