Garagetält

Tält rymlig och flexibel. Den kan användas bland annat, som garage, för att lagra båtar, maskiner, halm, som tält i grunderna av arbeten, material etc.